Zpět

prof. PhDr. RNDr. Zdeněk Půlpán, CSc.

vysokoškolský pedagog

2016/
Byl bych rád, kdyby se hejtmanem našeho kraje stal pro příští volební období Ing. Vladimír Derner.

Prosím, podpořte i Vy jeho kandidaturu.


2008/
Ing. Vladimír Derner je obětavý a pracovitý, který mi dává záruku, že by ve své senátorské funkci nezpychl a byl zárukou respektu k zásadám morálky. Budu ho volit, neboť on se mi jeví také jako zdroj nového a čerstvého větru v politice.