KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Názory, rozhovory 2012 Tajnosti kolem hradecké dálnice
Zpět

Tajnosti kolem hradecké dálnice

Přidáno 4. 9. 2012
Ilustrační foto

K majetkovým problémům, které provází výstavbu hradecké dálnice, se přidaly ještě další. Již provedený úsek vykázal značné zvlnění povrchu, stal se nebezpečným a v současné době je rekonstruován.

Přes výslovné ujištění ředitele ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic ČR), že veškeré náklady bude hradit dodavatel v rámci záručních oprav, došlo k tomu, že polovinu nákladů cca ve výši 40 milionů Kč hradí stát. Tyto značné výdaje jsou ze strany ŘSD zdůvodněny znaleckým posudkem zpracovaným ČVUT.

Do velmi podivného světla staví celou záležitost fakt, že ŘSD odmítá posudek zveřejnit. Odvolává se na autorská práva zpracovatele. 

Toto jednání považuji za nepřijatelné. Je v naprostém rozporu s princem veřejné kontroly nad veřejnými financemi. Je-li v tomto případě spoluúčast státu na hrazení reklamačních závad oprávněná, je třeba znát konkrétní příčiny či chyby, které se při projektování či zadávání stavby staly, aby nebyly při dalších veřejných zakázkách opakovány. Zveřejnění všech okolností, které vedly ŘSD k těmto mimořádným výdajům, je tedy bytostným zájmem všech veřejných zadavatelů.

Ze zkušenosti však lze spíše usoudit na to, že utajování okolností této mimořádné platby svědčí o špatném svědomí odpovědných činitelů na ŘSD. Proto je nezbytně nutné, aby kauza utajování znaleckého posudku byla dotažena do úplného konce, tj. zveřejnění posudku a všech důvodů, které vedly ke zbytečnému vynaložení 40 mil. Kč z peněz daňových poplatníků. Proto jsem požádal děkanku stavební fakulty ČVUT o zveřejnění posudku. Budu nadále vymáhat na ŘSD i zveřejnění důvodů, na základě kterých bylo těchto 40 mil. Kč vyplaceno i jména osob odpovědných za přijatá rozhodnutí v této věci.

Vladimír Derner
náměstek hejtmana za KDU-ČSL