Zpět

Doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.

lékař, onkolog
2016/

Pana Ing. Vladimíra Dernera znám dlouhou dobu od školních let. Je to člověk, kterého si vážím pro jeho povahu a celoživotní postoje. Je férový ve sportu i v životě. Nesnáší lži a podvody. Je ochoten pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. Umí naslouchat druhým a vést s nimi dialog. Je neúplatný, což považuji za velmi důležitou vlastnost v dnešní době.

Domnívám se, že Ing. Derner má všechny předpoklady pro to být dobrým hejtmanem Královéhradeckého kraje.