Zpět

PhDr. Jiří Němeček

předseda Společnosti ochránců památek a bývalý ředitel Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína

Vážím si lidí, kteří dokáží nazývat věci pravými jmény a poukázat na nepravosti i za cenu, že jim to přinese nepříjemnosti v jejich osobním životě. O to více si tohoto cením u politiků. Ing. Vladimír Derner plně odpovídá mé představě politika, který se nebojí jít do střetu tam, kde se neuvážená rozhodnutí neblaze dotýkají občanů, který má jasná stanoviska a při rozhodování se neohlíží na vlastní prospěch. Do voleb nebyl vybrán rozhodnutím nejvyššího stranického vedení, ale byl navržen řadovými členy strany a prosazen místním okresním výborem.

Díky politikům podobného ražení jako je Ing. Derner, věřím ještě stále v možnost, že se dá politika dělat ve prospěch lidí a v zájmu našeho státu a ne jen v zájmu určitých skupin. Aby politika nebyla nazývána „svinstvem“, musí v ní pracovat právě takoví politici jako je Vladimír Derner.